701_beach_elysium_result
Πολιτική αειφορίας & περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική Πολιτική

To Elysium Resort & Spa κατασκευάστηκε με περιβαλλοντική συνείδηση και το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο να υιοθετεί τις καλύτερες πρακτικές στους τομείς της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, ανακύκλωσης, διαχείρισης αποβλήτων και στη χρήση του φυσικού αερίου.

Το ξενοδοχείο είναι πιστοποιημένο κατά:

 • Travelife Gold
 • Green Key eco-label (FEE – Foundation of Environmental Education)
 • Blue Flag Award (EEPF – Hellenic Foundation of Natural Protection)

Οι παραπάνω πιστοποιήσεις επιβεβαιώνουν την δέσμευση μας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφορίας.

Ηλεκτρική ενέργεια

Η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα ξενοδοχείο θεωρείται συχνά ένα δύσκολο έργο, λόγω της μεγάλης επένδυσης που απαιτείται. Παρ ‘όλα αυτά, το Elysium έχει υλοποιήσει μεγάλες επενδύσεις για να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουν τοποθετηθεί ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα τελευταίας τεχνολογίας σε συνδυασμό με μονώσεις οροφής για ελαχιστοποίηση της απώλειας της θερμότητας, ενώ ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης κτιρίων (BMS) εγκαταστάθηκε για να καταμετρά όλες τις ενεργειακές αποδόσεις σε πραγματικό χρόνο για το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Με τη χρήση της τεχνολογίας, μπορούμε τώρα να επιτύχουμε τη βέλτιστη κατανάλωση σε φωτισμό, συστήματα ισχύος, εξαερισμού και κλιματισμού, συστήματα πυροπροστασίας και συστήματα ασφαλείας, καθώς και να ελέγξουμε τα τμήματα που δεν εκπληρώσουν τα κριτήρια που έχουν τεθεί, ώστε να λάβουμε διορθωτικά μέτρα όπου απαιτείται.

Επιπρόσθετες ενέργειες περιλαμβάνουν την χρήση του φυσικού αερίου στο μέτρο του δυνατού, χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης για εξοικονόμηση ενέργειας, τακτικό καθαρισμό των παραθύρων για τη μεγιστοποίηση του φυσικού φωτισμού και σβήσιμο φωτισμού σε τμήματα κατά τις ώρες μη λειτουργίας. Η “έξυπνη τεχνολογία” δωματίου περιλαμβάνει τον έλεγχο στους κεντρικούς διακόπτες με μαγνητικά κλειδιά, ώστε να αποφεύγεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όταν οι ένοικοι δεν βρίσκονται στο δωμάτιο και αισθητήρες διακοπής κλιματισμού όταν οι μπαλκονόπορτες είναι ανοικτές.

Ανακύκλωση

Όσον αφορά στην ανακύκλωση:

 • Διαχωρίζουμε τα απορρίμματα και τα παραδίδουμε στις υπηρεσίες ανακύκλωσης, όταν δεν είναι δυνατό να τα ανακυκλώσουμε μόνοι μας, και έχουμε εξασφαλίσει βιολογικής επεξεργασία για μη ανακυκλώσιμα απόβλητα.
 • Χρήση εξοπλισμού συμπίεσης για την ανακύκλωση χαρτιού που στη συνέχεια χρησιμοποιούμε στην εσωτερική μας καθημερινή λειτουργία
 • Χρήση κάδων ανακύκλωσης και ξεχωριστών κάδων για μπαταρίες
 • Ανακύκλωση καμένου μαγειρικού λαδιού
 • Επαναπλήρωση κασετών μελανιών εκτυπωτών και ασφαλής απόρριψη εξοπλισμού υλικού υπολογιστών.

Έχουμε επίσης εκπαιδεύσει, όλο το προσωπικό μας ώστε να έχει περιβαλλοντική συνείδηση, ενθαρρύνοντάς τους ενεργά να εκτυπώνουν όσο το δυνατόν λιγότερο, να χρησιμοποιούν πρόχειρα χαρτιά εκτύπωσης σε δευτερεύουσες εργασίες και να επικοινωνούν κυρίως μέσω e-mail.

Διαχείριση αποβλήτων

Σε ό, τι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, διαχωρίζουμε τα απορρίμματα και τα παραδίδουμε στις υπηρεσίες ανακύκλωσης, όταν δεν είναι δυνατό να τα ανακυκλώσουμε μόνοι μας, και έχουμε εξασφαλίσει βιολογικής επεξεργασία για μη ανακυκλώσιμα απόβλητα.

Κατανάλωση νερού

Η κατανάλωση νερού και η διαχείριση του ελέγχεται από το BMS με αισθητήρες και ειδικά φίλτρα, τοποθετημένα στις βρύσες στους κοινόχρηστους χώρους του, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η άσκοπη χρήση. Στην πραγματικότητα, έχουμε ευαισθητοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να έχουμε επιλέξει για τους κήπους μας φυτά που χρειάζονται λιγότερο νερό, για να μεγιστοποιήσουμε την εξοικονόμηση.

Βιολογικά διασπώμενα προϊόντα

Επιπλέον, έχουμε επιλέξει βιολογικά διασπώμενα προϊόντα για χρήση στα τμήματα οροφοκομίας τροφίμων και ποτών, ενώ για να καθαρίσουμε τις πισίνες χρησιμοποιούμε συσκευές ιονισμού με αλάτι (μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική πρακτική αντί για χλωρίωση).

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

Η Διοίκηση του ξενοδοχείου Elysium Resort & Spa δεσμεύεται να διασφαλίζει τον βιώσιμο τρόπο λειτουργίας του ξενοδοχείου προς ένα καλύτερο μέλλον για την τουριστική βιομηχανία και την τοπική κοινωνία που φιλοξενεί το ξενοδοχείο.

Αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η τουριστική βιομηχανία στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, το ανθρώπινο κεφάλαιο, την τοπική κοινότητα που μας φιλοξενεί και το μέλλον των επόμενων γενεών. Ως εκ τούτου, θα εργαστούμε ώστε το ξενοδοχείο Elysium Resort & Spa να διαχειρίζεται υπεύθυνα όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τους παραπάνω πυλώνες αειφορίας με τρόπο που αναγνωρίζει και ελαχιστοποιεί όλες τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις και να επικεντρώνεται και να ενισχύει τη διασφάλιση και την αύξηση οποιωνδήποτε ευεργετικών επιδράσεων.

Οι κύριοι στόχοι που σχετίζονται με την πολιτική αειφορίας μας είναι:

Περιβάλλον
 • Στοχοθέτηση της αύξησης της περιβαλλοντικής συνείδησης στους πελάτες μας εξηγώντας τρόπους που μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας προς την επίτευξη των στόχων μας.
 • Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο προσωπικό μας μέσω διαφόρων τρόπων εκπαίδευσης, εξηγώντας πώς μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας.
 • Καταγραφή και ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων.
 • Καταγραφή και ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νερού.
 • Εξασφάλιση 100% νομιμότητας στη χρήση χημικών ουσιών και παρακολούθηση και ελαχιστοποίηση σχετικών καταναλώσεων.
 • Τήρηση όλων των σχετικών νομικών απαιτήσεων.

 

Τοπική Κοινότητα
 • Διασφάλιση καναλιών επικοινωνίας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινότητας.
 • Συμμετοχή σε δωρεές και δραστηριότητες που ωφελούν την τοπική κοινότητα και ενθάρρυνση σε προσωπικό και σε επισκέπτη να είναι αρωγοί στις εκάστοτε δράσεις.
 • Παρακολούθηση και αύξηση αύξηση της αναλογίας αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται από την τοπική κοινότητα.
 • Παρακολούθηση και αύξηση της αναλογίας του προσωπικού που χρησιμοποιείται από την γύρω περιοχή.

 

Ανθρώπινο Κεφάλαιο

Στο ξενοδοχείο Elysium Resort & Spa δηλώνουμε ξεκάθαρα:

 • Δεν ανεχόμαστε οποιαδήποτε παρενόχλησης όπως σεξουαλική παρενόχληση, η κατάχρηση εξουσίας στο χώρο εργασίας.
 • Σεβόμαστε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και δεν ανεχόμαστε καμία παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή.
 • Είμαστε αποφασισμένοι να εξαλείψουμε οποιαδήποτε διάκριση λόγω φυλής, εθνικότητας, εθνοτικής καταγωγής, πίστης, φύλου, φύλου, ηλικίας, θρησκείας, αναπηρίας και κάθε άλλης βάσης που προστατεύεται από το Εθνικό και Διεθνές δίκαιο.
 • Είμαστε αντίθετοι στην παιδική εργασία ή στην καταναγκαστική εργασία.
 • Σεβόμαστε τα δικαιώματα των παιδιών και δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε τα παιδιά τόσο από εκμετάλλευση σύμφωνα με τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση CETS αριθ .: 201.
 • Κάθε ύποπτη συμπεριφορά σχετικά με την εκμετάλλευση ή παραβίαση των κατευθυντήριων γραμμών και των πολιτικών για την προστασία των παιδιών θα αναφέρεται στη διεύθυνση και στα ενδιαφερόμενα μέρη (ταξιδιωτικοί πράκτορες, οργανώσεις προστασίας παιδιών, υπηρεσίες επιβολής του νόμου κ.λπ.).

 

Ως μέρος της πολιτικής αειφορίας μας και προκειμένου να διασφαλίσουμε τα παραπάνω θα προβούμε σε:

 • Εκπαίδευση του προσωπικού μας σε όλα τα σχετικά θέματα σε ετήσια βάση.
 • Διασφάλιση μέσων εμπιστευτικής αναφοράς για οποιαδήποτε συμβάν σχετικό με συναφή ζητήματα.
 • Τήρηση όλων των σχετικών νομικών απαιτήσεων.

 

Ποιότητα και Υγεία & Ασφάλεια

Στο Elysium Resort & Spa εργαζόμαστε πάντα σε όλες τις υπηρεσίες και σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου επιδιώκοντας τη μέγιστη ικανοποίηση από τους πελάτες που μας εμπιστεύονται.

 • Έχουμε δεσμευτεί να παρέχουμε συνεχείς υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε σχέση με τις απαιτήσεις των πελατών μας αλλά και τις προσδοκίες του προσωπικού.
 • Θα συλλέγουμε και θα καταγράφουμε την ικανοποίηση των επισκεπτών και του προσωπικού και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.
 • Θα συζητάμε σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα όλα τα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους μας με το προσωπικό και θα εφαρμόσουμε διορθωτικές ενέργειες για οποιεσδήποτε απαιτήσεις που δεν πληρούν τους στόχους μας.
 • Κατανοούμε την αυξανόμενη ζήτηση σε υπηρεσίες ποιότητας και για το λόγο αυτό συνεχώς εργαζόμαστε για την αύξηση της ικανοποίησης των επισκεπτών.
 • Θα εξασφαλίσουμε ότι η λειτουργία του ξενοδοχείου μας συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια όχι μόνο ως προορισμός αναψυχής αλλά και ως χώρος εργασίας
 • Θα παρέχουμε επαρκή εκπαίδευση στο προσωπικό μας και θα το βοηθήσουμε ώστε να κατανοήσει τη σημασία του ρόλου του.
 • Θα ευαισθητοποιηθούμε τους επισκέπτες μας για να υποστηρίξουν τις προσπάθειές μας.
 • Θα εξετάζουμε και θα αξιολογούμε τις επιδόσεις μας με τη βοήθεια επιθεωρήσεων τρίτου μέρους.

Αυτή η πολιτική θα αναθεωρείται ετησίως για να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει εφαρμόσιμη στις δραστηριότητες του ξενοδοχείου και τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ του ξενοδοχείου και των ενδιαφερομένων μερών.

Κάντε click εδώ για να διαβάσετε την ετήσια αναφορά αειφορίας.